Jóźwikiewicz, P. (2016) „CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, s. 183-190. doi: 10.14746/sup.2016.4.23.