Марчук, Л. (2017) „МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 123-127. doi: 10.14746/sup.2017.5.14.