Nowacka, D. (2017) „POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 143-150. doi: 10.14746/sup.2017.5.17.