Sojka-Masztalerz, H. (2017) „NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 205-213. doi: 10.14746/sup.2017.5.25.