Kaczmarczyk, M. (2017) „REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W DRAMACIE OŁEKSANDRA IRWANCIA KŁAMCZUCH Z PLACU LITEWSKIEGO”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 279-288. doi: 10.14746/sup.2017.5.33.