Kuczyńska, M. (2017) „CYRYLA STAWROWIECKIEGO OD CZYTANIA TWÓRCZOŚCI PIOTRA SKARGI — NA PRZYKŁADZIE ŻYWOTA ŚW. STEFANA I KAZANIA NA OŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 317-330. doi: 10.14746/sup.2017.5.36.