Nowacki, A. (2017) „AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH”, Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, s. 331-339. doi: 10.14746/sup.2017.5.37.