[1]
С. Гриценко, „РОЛЬ ПОЛЬСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XVI–XVII СТ.)”, SUP, t. 3, s. 87-96, sty. 2015.