[1]
P. Lis-Markiewicz, „ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI”, SUP, t. 8, nr 2, s. 151-162, grudz. 2020.