[1]
В. КАЛЬКО, „UKRAIŃSKIE PAREMIE JAKO AKTY MOWY”, SUP, t. 8, nr 2, s. 33-44, grudz. 2020.