[1]
J. POLISZCZUK i A. HORNIATKO-SZUMIŁOWICZ, „DO CZYTELNIKÓW CZASOPISMA «STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA»”, SUP, t. 8, nr 2, s. 5-7, grudz. 2020.