[1]
У. ФЕДОРІВ, „REPREZENTACJA OBRAZU BOHATERA WALKI W UKRAIŃSKIEJ LITERATURZE REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO”, SUP, t. 8, nr 2, s. 107-117, grudz. 2020.