[1]
Bożko І., „QUASI-TOPONIMY I TOPONIMY KONOTACYJNE DO OZNACZANIA REGIONALIZMU”, SUP, t. 9, nr 1, s. 35–43, wrz. 2021.