[1]
W. Hojsak, „PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA”, SUP, t. 9, nr 1, s. 45-58, wrz. 2021.