[1]
J. Stępnik-Szeptyńska, „TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH”, SUP, t. 9, nr 1, s. 99-112, wrz. 2021.