[1]
V. KALKO i M. KALKO, „STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW”, SUP, t. 9, nr 2, s. 11-24, grudz. 2021.