[1]
P. Jóźwikiewicz, „CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE”, SUP, t. 4, s. 183-190, maj 2016.