[1]
Т. Космеда, „До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia””, SUP, t. 4, s. 5, maj 2016.