[1]
D. Nowacka, „POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH”, SUP, t. 5, s. 143-150, mar. 2017.