[1]
A. Nowacki, „AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH”, SUP, t. 5, s. 331-339, mar. 2017.