Мацько, Л. „ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ – 20”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 1, styczeń 2013, s. 117-23, doi:10.14746/sup.2013.1.14.