Молчко, Оксана. „СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”. Studia Ukrainica Posnaniensia, t. 1, styczeń 2013, s. 139-43, doi:10.14746/sup.2013.1.17.