Nowacki, A. „OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. PRÓBA PODSUMOWANIA”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 1, styczeń 2013, s. 295-01, doi:10.14746/sup.2013.1.38.