Зайцева, К. „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА БІЛОРУСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОБЛЕМА КОМПАРАТИВІСТИКИ”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 2, styczeń 2014, s. 63-69, doi:10.14746/sup.2014.2.06.