Фаріон, І. „РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст.”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 63-69, doi:10.14746/sup.2015.3.09.