Гриценко, С. „РОЛЬ ПОЛЬСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УКРАЇНЦІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XVI–XVII СТ.)”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 87-96, doi:10.14746/sup.2015.3.12.