Pietrzak, W. „MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 225-31, doi:10.14746/sup.2015.3.29.