Sojka-Masztalerz, H. „TRANSKRYPCJA CZY TRANSLITERACJA NAZWISK UKRAIŃSKICH W POLSZCZYŹNIE? Z DZIEJÓW ORTOGRAFII”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 295-01, doi:10.14746/sup.2015.3.38.