Вільчинська, Т. „ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ)”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 355-63, doi:10.14746/sup.2015.3.45.