Загнітко, А., i L. Hnatiuk. „TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 3, styczeń 2015, s. 365-71, doi:10.14746/sup.2015.3.46.