ЖУРАВЛЬОВА, С. „ВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКВІРШОВАНІ ПРИСВЯТИ ЯК РІЗНОВИД УКРАЇНСЬКОЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКООЇ ПАНЕГІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКО”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 1, czerwiec 2020, s. 297-05, doi:10.14746/sup.2020.8.1.27.