Nowacki, A. „TREŚĆ VERSUS FORMA. Z ROZWAŻAŃ NAD NATURĄ TEKSTU LITERACKIEGO W ŚWIETLE UKRAIŃSKICH MANIFESTÓW LITERACKICH LAT 20. XX WIEKU: --”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 119-30, doi:10.14746/sup.2020.8.2.09.