Рабчук, Ірина. „APOZYTYWNY SYNTAKSEM JAKO REPREZENTANT ZNACZEŃ TROPICZNYCH W TEKŚCIE LITERACKIM”. Studia Ukrainica Posnaniensia, t. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 57-69, doi:10.14746/sup.2020.8.2.04.