Lis-Markiewicz, P. „ROZWÓJ UKRAIŃSKIEJ LITERATURY GROZY NA TLE EUROPEJSKICH TRADYCJI GOTYCKICH: ZARYS PROBLEMATYKI”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 151-62, doi:10.14746/sup.2020.8.2.12.