КАЛЬКО, В. „UKRAIŃSKIE PAREMIE JAKO AKTY MOWY”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 33-44, doi:10.14746/sup.2020.8.2.02.