MOSKWIN, A. „WSPÓŁCZESNY DRAMAT UKRAIŃSKI WOBEC WOJNY: NA PRZYKŁADZIE SZTUKI NATALII WOROŻBYT ZŁE DROGI”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 187-01, doi:10.14746/sup.2020.8.2.15.