Борисюк, І. „SWOJE / OBCE: KWESTIA OKREŚLENIA TOŻSAMOŚCI W PROZIE NATALII KOBRYNSKIEJ”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 8, nr 2, grudzień 2020, s. 83-96, doi:10.14746/sup.2020.8.2.06.