Hojsak, W. „PRZYMIOTNIKOWE I PRZYSŁÓWKOWE DERYWATY LEKSEMU ‘СЕЛО’ ORAZ ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI. PROBLEMY TŁUMACZENIA”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 9, nr 1, wrzesień 2021, s. 45-58, doi:10.14746/sup.2021.9.1.04.