Red`kwa, Maria. „ROZUMIENIE WYBRANYCH KODÓW KULTUROWYCH PRZEZ DZIECI DWUJĘZYCZNE MÓWIĄCE PO POLSKU I UKRAIŃSKU (NA PRZYKŁADZIE NAZW BOHATERÓW UKRAIŃSKICH BAJEK LUDOWYCH)”. Studia Ukrainica Posnaniensia, t. 9, nr 1, wrzesień 2021, s. 73-84, doi:10.14746/sup.2021.9.1.06.