Janczura, D. „V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU «UKRAINISTYKA: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO…»”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 9, nr 1, wrzesień 2021, s. 227-33, doi:10.14746/sup.2021.9.1.19.