Stępnik-Szeptyńska, J. „TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 9, nr 1, wrzesień 2021, s. 99-112, doi:10.14746/sup.2021.9.1.08.