KALKO, V., i M. KALKO. „STAŁOŚĆ, ZMIENNOŚĆ ORAZ TRANSFORMACJA UKRAIŃSKICH PRZYSŁÓW”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 9, nr 2, grudzień 2021, s. 11-24, doi:10.14746/sup.2021.9.2.01.