Голоцукова, Ю. „РЕЗУЛЬТАТИВ У СИСТЕМІ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 4, maj 2016, s. 15-22, doi:10.14746/sup.2016.4.02.