Краснобаєва-Чорна, Ж. „ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІННІСТЬ У ФРАЗЕМІЦІ: ОЦІННО-ЕМОТИВНА СПЕЦИФІКА”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 4, maj 2016, s. 75-83, doi:10.14746/sup.2016.4.09.