Murawska, P. „WARTOŚCI RODZINNE W ZWIERCIADLE UKRAIŃSKICH PAREMII”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 4, maj 2016, s. 103-7, doi:10.14746/sup.2016.4.13.