Jóźwikiewicz, P. „CHARAKTERYSTYKA SYNTAKTYCZNA PLIKÓW POMOCY UKRAIŃSKIEJ WERSJI PAKIETU MICROSOFT OFFICE”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 4, maj 2016, s. 183-90, doi:10.14746/sup.2016.4.23.