Космеда, Т. „До читачів часопису “Studia Ukrainica Posnaniensia””. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 4, maj 2016, s. 5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/5902.