Марчук, Л. „МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОНАЗВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 123-7, doi:10.14746/sup.2017.5.14.