Nowacka, D. „POLACY UCZĄ SIĘ UKRAIŃSKIEGO. WPŁYW CZYNNIKA TYPOLOGICZNEGO NA PROCESY PRZYSWAJANIA JĘZYKÓW OBCYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 143-50, doi:10.14746/sup.2017.5.17.