Sojka-Masztalerz, H. „NORMA JĘZYKOWA W NAZWACH GEOGRAFICZNYCH WSPÓŁCZESNEJ UKRAINY”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 205-13, doi:10.14746/sup.2017.5.25.